ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

prezentare proiect

 "ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI" este un proiect finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritară 1- educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniu Major de Intervenţie DMI 1.2-" Calitate în învăţământul superior". Proiectul este câştigat de Universitatea Babeş-Bolyai. Proiectul se adresează unui număr de 420 studenţi, 90 de persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare şi 63 de membri ai partenerilor sociali în educaţie. Proiectul vizează creşterea calităţii ofertei educaţionale universitare prin adecvarea acesteia la cerinţele peiţei municii, în vederea dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Acest obiectiv se va atinge prin crearea unei punţi de legătură între cei 3 mari actori ai săi: studenţi, universitatea şi mediul de afaceri. Deci, proiectul îşi propune: crearea de noi reţele de colaborare şi întărirea celor existente între mediul academic şi cel de afaceri, cearea unei platforme de dialog şi colaborare între mediul de afacere şi student; crearea unui sistem viabil de coordonare şi implementare a sistemului calităţii, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea programelor universitare, în corelaţie cu piaţa muncii şi nevoile anagajatorilor.

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca