ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

CONTACT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI

Denumire Post Nume Prenume Date Contact
Coordonator Proiect Prof.Dr. Dan Lazăr danlazar2014@yahoo.ro
Manager Proiect Conf.Dr. Vincenţiu Vereş vincentiu.veres@econ.ubbcluj.ro
Asistent Manger Proiect Mihaela Bucur ioanamihaela78@yahoo.ro
Email Proiect Administrator proiect: iuma@granturi.ubbcluj.ro
© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca