ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

NOUTĂŢI PROIECT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


În semestrul II din anul universitar 2014-2015 se vor desfăşura la Facultatea de Biologie şi Geologie activităţile proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774.

Activităţi organizate În cadrul proiectului

 1. Săptămâna carierei (30 martie-3 aprilie) -Întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
 2. Concursul de eseuri Carierea mea (premii În valoare de 700 lei)

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii care pot aplica pentru Înscrierea în grupul ţintă trebuie:
 1. să fie înmatriculaţi în anul I, II, III sau IV de studiu al secţiei în cadrul programului de studii organizat de facultate (GRUPUL ŢINTĂ ESTE SPECIALIZAREA BIOLOGIE, NIVEL LICENŢĂ, AN I, II şi III)
 2. să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate din Fonduri Europene pentru activităţile la care vor participa
 3. să fie cetăţean al Uniunii Europene
 4. AU PRIORITATE STUDENŢII INTEGRALIŞTI PE SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

Documente pentru dosarul de selecţie

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 1. Cerere de înscriere;
 2. Formularul de înscriere în grupul ţintă;
 3. Acord de utilizare a datelor personale;
 4. Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care şi revin în situaţia selectării;
 7. Copie nelegalizată după cartea de identitate;
 8. Copie nelegalizată după certificatul de naştere;
 9. Copie nelegalizată după certificat căsătorie/sentinţă divorţ definitivă (dacă este cazul);
 10. Copie nelegalizată după ultimul act de studii (se copiază şi faţa şi verso-ul diplomei);
 11. Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se at
 12. Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student înmatriculat.

Formularele tip se descărcă de la adresa http://granturi.ubbcluj.ro/iuma/studenti/inscriere1.php.

OBSERVAŢII

 • documentele de completat se listează pe o singură faţă, format A4, full size; NU SE DATEAZĂ se completează cu pixul albastru şi se semnează olograf
 • documentele care se predau în copie se semnează conform cu originalul de către titular
 • copiile vor fi tot pe o singură faţă, format A4; actul de studii ultima formă de învă?ămînt absolvită trebuie copiat în întregime (faţă - verso), dar copiile xerox trebuie făcute pe o singură faţă
 • documentele nu trebuie să fie capsate
 • documentele lipsă sau nerespectarea cerinţelor de mai sus atrage descalificarea studenţilor; de asemenea absenţa de la evenimentele SĂPTĂMÎNII CARIEREI pot atrage după sine descalificarea studenţilor din GRUPUL ŢINTĂ şi acceptarea studenţilor de pe poziţiile de rezervă

GRUPUL ŢINTĂ

-numără 20 de studenţi; de asemenea vor fi 10 poziţii de rezervă (în eventualitatea că se retrage cineva din grupul ţintă). În situaţia rezervelor pentru grupurile ţintă, se va solicita de către fiecare responsabil de la facultate completarea şi semnarea unui Acord de voluntariat prin care studentul acceptă poziţia de rezervă în proiect.

PERIOADA DE ÎNSCRIERE A STUDENţILOR (RESPECTIV PREDAREA DOSARELOR COMPLETE DE ÎNSCRIERE): 6 - 19 MARTIE 2015;

PREDARE DOSARE DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

 • Dr. Karina Battes: SALA 23/24 (LABORATOR DE ECOLOGIE ACVATICĂ), Str. Clinicilor 5-7, etaj 2: LUNI, MARŢI, MIERCURI, VINERI: 12.00 - 14.00; JOI: 16.30 - 18.00 sau
 • Dr. Rahela Carpa: SALA 59, Str. M. Kogălniceanu 1, parter: LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI, VINERI: 10.00 - 12.00

Afişarea listei cu studenţii din GRUPUL ŢINTĂ şi a rezervelor - 20 MARTIE 2015-