ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

NOUTĂŢI PROIECT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


În semestrul II din anul universitar 2014-2015 se vor desfăşura la Facultatea de Drept; activităţile proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774.

Activităţi organizate în cadrul proiectului

 1. Săptămâna carierei (11-15 mai 2015) -întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
 2. Concursul de eseuri Carierea mea (premii în valoare de 700 lei)

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii care pot aplica pentru înscrierea în grupul ţintă trebuie:
 1. să fie înmatriculaţi în anii III şi IV, al Facultăţii de Drept
 2. să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate din fonduri europene pentru activităţile la care vor participa
 3. să fie cetăţean al Uniunii Europene

Obiectiv general

al proiectului este creştere calităţii ofertei educaţionale universitare prin adecvarea acesteia la cerinţele pieţei muncii, în vederea dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. În cadrul evenimentului "Săptămâna carierei"studenţii vor avea posibilitatea de a se întâlni cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi de a se apropia astfel mai mult de cerinţele, dar şi de oportunităţile pe care piaţa municii le oferă

Documente pentru dosarul de selecţie

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 1. Cerere de înscriere;
 2. Formularul de înscriere în grupul ţintă;
 3. Acord de utilizare a datelor personale;
 4. Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării;
 7. Copie nelegalizată după cartea de identitate;
 8. Copie nelegalizată după certificatul de naştere;
 9. Copie nelegalizată după certificat căsătorie/sentinţă divorţ definitivă (dacă este cazul);
 10. Copie nelegalizată după ultimul act de studii (se copiază ţi faţa şi verso-ul diplomei);
 11. Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student înmatriculat.

Formularele tip se descărcă de la adresa http://granturi.ubbcluj.ro/iuma/studenti/inscriere1.php.

Dosarele se vor prelua în perioada 15-22 mai, între orele 9:00-12:00, de luni până vineri, în cabinetul 307, Facultatea de Drept, Strada Avram Iancu, Nr. 11.

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca