ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

NOUTĂŢI PROIECT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


Înscrierea la concursul de eseuri "Cariera mea", desfăşurat în cadrul proiectului proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774. la Facultatea de Drept

Activităţi organizatei

Concursul de eseuri Carierea mea (premii în valoare de 700 lei)

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii care pot aplica pentru înscrierea în grupul ţintă trebuie:
 1. să fie înscrişi în grupul ţintă;
 2. să fi participat la evenimentele organizate în cadrul "Săptămânii Carierei";
 3. să respecte condiţiile de redactare (titlu, date de identificare a autorului, tipul şi dimensiunea fontului, numărul maxim de pagini, structura, siglele)

Calendarul concursului

Concursul de eseuri "Cariera Mea" se va desfăşura, la Facultatea de Drept după următorul calendar:

 1. 1-10 iunie 2015 - depunerea eseurilor (atât în format tipărit şi semnat, cât şi electronic-pe cd) în biroul 307 in intervalul orar 9-12;
 2. 11-15 iunie - evaluarea eseurilor;
 3. 16 iunie - afişarea câştigătorilor( Facultatea de Drept birou 307);
 4. 17 iunie - depunerea contestaţiilor (Facultatea de Drept birou 307);
 5. 18 iunie-rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale

Pentru intrarea în posesia premiilor, studenţii declaraţi câştigători vor trebui să trimită, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale, în format electronic, la adresa de mail sshusanu@yahoo.com,şi ulterior, în format printat:

 • cererea tip pentru intrarea în posesia premiului (Download: Cere de acordare premii)
 • copie CI conform cu originalul şi semnată;
 • adeverinţă/extras de cont curent (exclus cont de economii, depozite etc.), cu ştampila băncii, în original sau copie nelegalizată, sau echivalentul unui extras de cont (ex. document generat de o aplicaţie electronică a băncii - caz în care pe documentul respectiv nu apare ştampila băncii), din care să rezulte contul IBAN şi faptul că solicitantul premiului este titularul contului curent.
  • Documentele în original se vor depune în perioada 19-22 iunie în biroul 307 între orele 9 şi 12.

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca