ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

NOUTĂŢI PROIECT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


În semestrul II din anul universitar 2014-2015 se vor desfăşura la Facultatea de Fizică activităţile proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774.

Activităţi organizate în cadrul proiectului

 1. Săptămâna carierei (11-15 mai 2015) -Întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
 2. Concursul de eseuri Carierea mea (premii În valoare de 700 lei)

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii care pot aplica pentru Înscrierea în grupul ţintă trebuie:
 1. să fie înmatriculaţi în anii I,II,III şi IV la facultatea de Fizică
 2. să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate din fonduri europene pentru activităţile la care vor participa
 3. să fie cetăţean al Uniunii Europene

Obiectiv general

al proiectului este creştere calităţii ofertei educaţionale universitare prin adecvarea acesteia la cerinţele pieţei muncii, în vederea dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. În cadrul evenimentului "Săptămâna carierei"studenţii vor avea posibilitatea de a se întâlni cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi de a se apropia astfel mai mult de cerinţele, dar şi de oportunităţile pe care piaţa municii le oferă

Documente pentru dosarul de selecţie

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 1. Cerere de înscriere;
 2. Formularul de înscriere în grupul ţintă;
 3. Acord de utilizare a datelor personale;
 4. Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării;
 7. Copie nelegalizată după cartea de identitate;
 8. Copie nelegalizată după certificatul de naştere;
 9. Copie nelegalizată după certificat căsătorie/sentinţă divorţ definitivă (dacă este cazul);
 10. Copie nelegalizată după ultimul act de studii (se copiază şi faţa şi verso-ul diplomei);
 11. Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student înmatriculat.

Formularele tip se descărcă de la adresa http://granturi.ubbcluj.ro/iuma/studenti/inscriere1.php.

Studenţii interesaţi sunt rugaţi să îţi depună candidatura în perioada 1-8 mai 2015 în intervalul orar 9-12 în sala 221 (Lect.Dr. Dudric Roxana) sau în sala S40 (Lect.Dr. Vasilescu Mihai).

GRUPUL ŢINTĂ numără 20 de studenţi; de asemenea vor fi 10 poziţii de rezervă (în eventualitatea că se retrage cineva din grupul ţintă).Au prioritate studenţii de la secţia Fizică Tehnologică şi studenţii care şi-au depus primii dosarele de înscriere.

Lista cu studenţii din GRUPUL ŢINTĂ şi a rezervelor va fi afişată în data de 27 aprilie 2015 la afişierul Decanatului Facultăţii de Fizică şi pe pagina proiectului Studenti inscrisi

La finalul evenimentului "Săptămâna Carierei", studenţii înscriţi pot participa la concursul "Cariera mea", care constă în elaborarea un plan de dezvoltare personală şi profesională după un model stabilit şi comunicat apriori, care apoi va fi trimis organizatorilor. Pe baza metodologiei concursului se vor acorda 200 de premii a 700 lei fiecare pentru cele mai bune proiecte.

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca