ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

NOUTĂŢI PROIECT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


În semestrul II din anul universitar 2014-2015 se vor desfăşura la Facultatea de Geografie activităţile proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774.

Activităţi organizate În cadrul proiectului

 1. Săptămâna carierei (22 -28 aprilie) -Întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
 2. Concursul de eseuri (26 mai 2015) Carierea mea (premii În valoare de 700 lei)

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii care pot aplica pentru înscrierea în grupul ţintă trebuie:
 1. să fie înmatriculaţi în I,I, şi III, specializarea Planificare teritorială, nivel licenţă, şi anul I de studiu, specializarea Planificare şi dezvoltare regională, nivel masterat sau
 2. să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate din fonduri europene pentru activităţile la care vor participa
 3. să fie cetăţean al Uniunii Europene

OBSERVAŢII

 1. documentele de completat se listează pe o singură faţă, format A4, full size; NU SE DATEAZĂ se completează cu pixul albastru şi se semnează olograf;
 2. documentele care se predau în copie se semnează conform cu originalul de către titular;
 3. copiile vor fi tot pe o singură faţă, format A4; actul de studii ultima formă de învămînt absolvită trebuie copiat în întregime (faţă - verso), dar copiile xerox trebuie făcute pe o singură faţă;
 4. documentele nu trebuie să fie capsate;
 5. documentele lipsă sau nerespectarea cerinţelor de mai sus atrage descalificarea studenţilor; de asemenea absenţa de la evenimentele SĂPTĂMÂNII CARIEREI pot atrage după sine descalificarea studenţilor din GRUPUL ŢINTĂ şi acceptarea studenţilor de pe poziţiile de rezerva.

Documente pentru dosarul de selecţie

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 1. Cerere de înscriere;
 2. Formularul de înscriere în grupul ţintă;
 3. Acord de utilizare a datelor personale;
 4. Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării;
 7. Copie nelegalizată după cartea de identitate;
 8. Copie nelegalizată după certificatul de naştere;
 9. Copie nelegalizată după certificat căsătorie/sentinţă divorţ definitivă (dacă este cazul);
 10. Copie nelegalizată după ultimul act de studii (se copiază si faţa şi verso-ul diplomei);
 11. Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student înmatriculat.

Formularele tip se descarcă de la adresa http://granturi.ubbcluj.ro/iuma/studenti/inscriere1.php.

Dosarele se vor prelua în perioada 3-16 aprilie, între orele 12:00-16:00, luni-vineri, la sediul Centrului de Geografie Regională, Strada Clinicilor, Nr. 5-7.

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca