ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

NOUTĂŢI PROIECT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


Înscrierea la concursul de eseuri "Cariera mea", desfăşurat în cadrul proiectului proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774. la Facultatea de Geografie

Activităţi organizatei

Concursul de eseuri Carierea mea (premii În valoare de 700 lei)

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii care pot aplica pentru Înscrierea în grupul ţintă trebuie:
 1. să fie înscrişi în grupul ţintă;
 2. să fi participat la evenimentele organizate în cadrul "Săptămânii Carierei";
 3. să respecte condiţiile de redactare (titlu, date de identificare a autorului, tipul şi dimensiunea fontului, numărul maxim de pagini, structura, siglele)

Calendarul concursului

Concursul de eseuri "Cariera Mea" se va desfăşura, la Facultatea de Geografie, după următorul calendar:

 1. 30 aprilie - 13 mai 2015 - depunerea eseurilor (atât în format tipărit şi semnat, cât şi electronic-pe cd) (Centrul de Geografie Regionala, Str. Clinicilor nr. 5-7);
 2. 14 - 22 mai 2015 - evaluarea eseurilor;
 3. 27 mai 2015 - afişarea câştigătorilor (Centrul de Geografie Regională, Str. Clinicilor nr. 5-7);
 4. 28 mai - depunerea contestaţiilor (Centrul de Geografie Regională, Str. Clinicilor nr. 5-7);
 5. 29 mai - rezolvarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale.

Pentru intrarea în posesia premiilor, studenţii declaraţi câştigători vor trebui să trimită, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale, în format electronic, la adresa de mail sshusanu@yahoo.com, şi ulterior în format printat:

 • cererea tip pentru intrarea în posesia premiului (Download: Cere de acordare premii)
 • copie CI conform cu originalul şi semnată;
 • adeverinţă/extras de cont curent (exclus cont de economii, depozite etc.), cu ştampila băncii, în original sau copie nelegalizată, sau echivalentul unui extras de cont (ex. document generat de o aplicaţie electronică a băncii - caz în care pe documentul respectiv nu apare ştampila băncii), din care să rezulte contul IBAN şi faptul că solicitantul premiului este titularul contului curent.
© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca