ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

NOUTĂŢI PROIECT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


În semestrul II din anul universitar 2014-2015 se vor desfăşura la Facultatea de Istorie şi Filosofie activităţile proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774.

Activităţi organizate În cadrul proiectului

 1. Săptămâna carierei (4-8 mai 2015) -întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
 2. Concursul de eseuri Carierea mea (premii În valoare de 700 lei)

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii care pot aplica pentru înscrierea în grupul ţintă trebuie:
 1. să fie înmatriculaţi În cadrul specializării: Arhivistică (Facultatea de Istorie şi Filosofie)
 2. să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate din fonduri europene pentru activităţile la care vor participa
 3. să fie cetăţean al Uniunii Europene

Obiectivul acestei activităţi este crearea unei platforme de dialog între studenţi,responsabilii implicaţi în proiect şi mediul de afaceri, în vederea creşterii gradului de incluziune pe piaţa muncii a absolvenţilor. În cadrul acestui eveniment, studenţii vor avea posibilitatea să interacţioneze cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, în vederea identificării competenţelor solicitate de potenţialul angajator pentru profesia de arhivist.De asemenea, studenţii vor avea ocazia să identifice oportunităţi de colaborare viitoare, înscopul dezvoltării abilităţilor necesare încadrării în muncă. Pe parcursul unei săptămâni (5 zile lucrătoare consecutive), studenţii se vor întâlni zilnic cu reprezentanţi ai mediului de afaceri. Întâlnirile vor avea ca temă de discuţie cariera profesională a viitorului absolvent din dublă perspectivă: cea a profesionistului/angajatorului şi cea a studentului. Ulterior evenimentului "Săptămâna carierei", studenţii înscrişi sunt invitaţi să elaboreze un eseu cu titlul "Cariera mea" al cărui scop principal să fie un plan de dezvoltare personală şi profesională a fiecăruia, înconformitate cu dorinţele şi aspiraţiile lor, precum şi cu informaţiile primite în urma dialogului cu reprezentanţii mediului de afaceri. La concursul de eseuri se pot înscrie doar acei studenţi care fac parte din grupul ţintă şi care au participat la evenimentele organizate în cadrul"Săptămânii Carierei". Eseurile vor fi evaluate de o comisie formata din membrii facultăăii şi reprezentanăi ai mediului de afaceri, iar cele mai bune vor fi premiate.

Documente pentru dosarul de selecţie

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 1. Cerere de înscriere;
 2. Formularul de înscriere în grupul ţintă;
 3. Acord de utilizare a datelor personale;
 4. Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării;
 7. Copie nelegalizată după cartea de identitate;
 8. Copie nelegalizată după certificatul de naştere;
 9. Copie nelegalizată după certificat căsătorie/sentinţă divorţ definitivă (dacă este cazul);
 10. Copie nelegalizată după ultimul act de studii (se copiază si faţa şi verso-ul diplomei);
 11. Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student înmatriculat.

Formularele tip se descarcă de la adresa http://granturi.ubbcluj.ro/iuma/studenti/inscriere1.php.

Numărul de locuri disponibile este de 20 de studenţi, prioritate având studenţii care îşi depun primii dosarele de înscriere.
Pentru detalii şi înscriere:

 • Drd. Alexandru-Bogdan Bud (alex23bud@yahoo.com)
 • Drd. Romeo Moldovan (moldovanromeo@yahoo.com
© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca