ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

NOUTĂŢI PROIECT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


În semestrul II din anul universitar 2014-2015 se vor desfăşura la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului activităţile proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774.

Activităţi organizate În cadrul proiectului

 1. Săptămâna carierei (23-27 martie) -Întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
 2. Concursul de eseuri Carierea mea (premii În valoare de 700 lei)

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii care pot aplica pentru Înscrierea În grupul ţintă trebuie:
 1. Studenţii la nivel master, anul I şi II de studiu, precum şi studenţii la nivel licenţă, anii terminali, respectiv anul III şi IV de studiu, sunt invitaţi să participe la evenimentul"Săptămâna carierei", desfăşurat În cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, În perioada 23-27 martie 2015.
 2. să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate din fonduri europene pentru activităţile la care vor participa
 3. să fie cetăţean al Uniunii Europene

Obiectivul acestei activităţi este creearea unei platforme de dialog între studenţi,cadrele didactice şi mediul de afaceri, în vederea creşterii gradului de incluziune pe piaţamuncii a absolvenţilor. În cadrul acestui eveniment studenţii vor avea posibilitatea sş interacţioneze cu reprezentanţi ai mediului de afaceri, în vederea identificării competenţelor solicitate de potenţialul angajator pentru diversele profesii oferite. Deasemenea, studenţii vor avea ocazia să identifice oportunităţi de colaborare viitoare, Înscopul dezvoltării abilităţilor necesare Încadrării În muncă.

Pe parcursul unei săptămâni (5 zile lucrătoare consecutive), studenţii se vor întâlni zilnic cu mai mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri. întâlnirile vor avea ca temăde discuţie cariera profesională a viitorului absolvent din dublă perspectivă: cea aprofesionistului şi cea a studentului.Ulterior evenimentului "Săptămâna carierei" studenţii interesaţi sunt invitaţi săelaboreze un eseu cu titlul "Cariera mea" al cărui scop principal să fie un plan dedezvoltare personală şi profesională al fiecăruia, în conformitate cu dorinţele şi aspiraţiilelor precum şi cu informaţiile primite în urma dialogului cu reprezentanţii mediului deafaceri. Eseurile vor fi evaluate de o comisie formată din membrii facultăţii şi reprezentanţi ai mediului de afaceri, iar cele mai bune vor fi premiate.

Ulterior evenimentului "Săptămâna carierei" studenşii interesaşi sunt invitaşi să elaboreze un eseu cu titlul "Cariera mea" al cărui scop principal să fie un plan dedezvoltare personală şi profesională al fiecăruia, în conformitate cu dorinşele şi aspiraşiilelor precum şi cu informaşiile primite în urma dialogului cu reprezentanşii mediului deafaceri. Eseurile vor fi evaluate de o comisie formată din membrii facultăşii şi reprezentanş i ai mediului de afaceri, iar cele mai bune vor fi premiate.

Documente pentru dosarul de selecţie

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 1. Cerere de înscriere;
 2. Formularul de înscriere în grupul ţintă;
 3. Acord de utilizare a datelor personale;
 4. Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării;
 7. Copie nelegalizată după cartea de identitate;
 8. Copie nelegalizată după certificatul de naştere;
 9. Copie nelegalizată după certificat căsătorie/sentinţă divorţ definitivă (dacă este cazul);
 10. Copie nelegalizată după ultimul act de studii (se copiază si faţa şi verso-ul diplomei);
 11. Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student înmatriculat.

Formularele tip se descarcă de la adresa http://granturi.ubbcluj.ro/iuma/studenti/inscriere1.php.

Numă rul de locuri disponibile este de 20 de studenţi (+ 15 locuri de rezervă ),prioritate având studenţii care îşi depun primii dosarele de înscriere. Pentru detalii şi înscriere:

 • lector dr. Ramona Bâlc ( ramona.balc @ubbcluj.ro )
 • lector dr. Cristina Modoi ( cristina.modoi@ubbcluj.ro ).
© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca