ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

NOUTĂŢI PROIECT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


În semestrul II din anul universitar 2014-2015 se vor desfăşura la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul de Psihopedagogie Specială activităţile proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774.

Activităţi organizate În cadrul proiectului

 1. Săptămâna carierei (11-15 mai) -Întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
 2. Concursul de eseuri Carierea mea (premii În valoare de 700 lei)

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii care pot aplica pentru înscrierea în grupul ţintă trebuie:
 • să fie înmatriculaţi în anul I, II sau III de studiu (zi sau ID) la secţia Psihopedagogie Specială;
 • să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate din Fonduri Europene pentru activităţile la care vor participa
 • să fie cetăţean al Uniunii Europene

Documente pentru dosarul de selecţie

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 1. Cerere de înscriere;
 2. Formularul de înscriere în grupul ţintă;
 3. Acord de utilizare a datelor personale;
 4. Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care şi revin în situaţia selectării;
 7. Copie nelegalizată după cartea de identitate;
 8. Copie nelegalizată după certificatul de naştere;
 9. Copie nelegalizată după certificat căsătorie/sentinţă divorţ definitivă (dacă este cazul);
 10. Copie nelegalizată după ultimul act de studii (se copiază şi faţa şi verso-ul diplomei);
 11. Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student înmatriculat.

Formularele tip se descărcă de la adresa http://granturi.ubbcluj.ro/iuma/studenti/inscriere1.php.

OBSERVAŢII

 • NU se listează/xeroxează faţă-verso niciun document.

Numărul de locuri disponibile este de 25 de studenţi (+ 5 locuri de rezervă), prioritate având studenţii care îşi depun primii dosarele de înscriere.

PREDARE DOSARE DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM: în 22, 23, 24, 27 si 29 aprilie între orele 16-18 în sala 3, parter, Facultatea de Psihologie Şi Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Sindicatelor, Nr. 11.

Pentru detalii Şi înscriere:

 • dr. Anca Maier (maier.anca@yahoo.com)
 • dr. Dorina Talas (tdorina@yahoo.com)
 • dr. Viorel Sirca ( sircaviorel@yahoo.com)