ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

NOUTĂŢI PROIECT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


În semestrul II din anul universitar 2014-2015 se vor desfăşura la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială activităţile proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774.

Activităţi organizate în cadrul proiectului

 1. Săptămâna carierei (25-29 mai 2015) -Întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
 2. Concursul de eseuri (15 iunie 2015)Carierea mea (premii În valoare de 700 lei)

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii care pot aplica pentru înscrierea în grupul ţintă trebuie:
 1. să fie înmatriculaţi în anii I,I, şi III la specializarea Sociologie şi Asistenţă Socială Linia maghiară nivel licenţă (au prioritate pentru încrieri până în data de 19 mai), sau alte programe de studiu ale Sociologie şi Asistenţă Socială
 2. să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate din fonduri europene pentru activităţile la care vor participa
 3. să fie cetăţean al Uniunii Europene

OBSERVAŢII

 1. documentele de completat se listează pe o singură faţă, format A4, full size; NU SE DATEAZĂ se completează cu pixul albastru şi se semnează olograf;
 2. documentele care se predau în copie se semneaza conform cu originalul de către titular;
 3. copiile vor fi tot pe o singură faţă, format A4; actul de studii ultima formă de învămînt absolvită trebuie copiat în întregime (faţă - verso), dar copiile xerox trebuie făcute pe o singură faţă;
 4. documentele nu trebuie să fie capsate;
 5. documentele lipsă sau nerespectarea cerinţelor de mai sus atrage descalificarea studenţilor; de asemenea absenţa de la evenimentele SĂPTĂMANII CARIEREI pot atrage după sine descalificarea studenţilor din GRUPUL ŢINTĂ şi acceptarea studenţilor de pe poziţiile de rezervă.

Documente pentru dosarul de selecţie

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 1. Cerere de înscriere;
 2. Formularul de înscriere în grupul ţintă;
 3. Acord de utilizare a datelor personale;
 4. Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care îi revin în situaţia selectării;
 7. Copie nelegalizată după cartea de identitate;
 8. Copie nelegalizată după certificatul de naştere;
 9. Copie nelegalizată după certificat căsătorie/sentinţă divorţ definitivă (dacă este cazul);
 10. Copie nelegalizată după ultimul act de studii (se copiază si faţa şi verso-ul diplomei);
 11. Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student înmatriculat.

Formularele tip se descărcă de la adresa http://granturi.ubbcluj.ro/iuma/studenti/inscriere1.php.

Dosarele se vor prelua în perioada 14-22 mai, între orele 18:00-20:00, luni-vineri, la sediul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, strada Anghel Saligny, biroul 216.

Informaţii suplimentare se pot obţine la adresa SocAsisSaptamanaCarierei@gmail.com

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca