ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

NOUTĂŢI PROIECT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


În semestrul II din anul universitar 2014-2015 se vor desfăşura la Facultatea de Teatru şi Televiziune activităţile proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri"- POSDRU/156/1.2/G/134774. SĂPTĂMÂNA CARIEREI ŞI CONCURS DE ESEURI „CARIERA MEA”LA FACULTATEA DE TEATRU ŞI TELEVIZIUNE

Universitatea Babeş-Bolyai şi Facultatea de Teatru şi Televiziune organizează în luna aprilie 2015 o serie de întâlniri cu profesionişti din instituţii de teatru, televiziuni şi cinematografie, cu scopul de a stimula interacţiunea dintre studenţi şi mediul de afaceri şi de a oferi modele de dezvoltare a unei cariere atât În mediul privat, cât şi în cel de stat. Activităţile fac parte din proiectul cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri", contract POSDRU/156/1.2/G/134774. Primul dintre aceste evenimente va fi SĂPTĂMÂNA CARIEREI , care va avea loc în perioada 1-7 aprilie 2015 la Facultatea de Teatru şi Televiziune şi În care, pe parcursul a cinci zile, participanţii selectaţi În cadrul proiectului vor avea posibilitatea să discute cu profesioni şti din instituţii de cultură sau liber profesionişti. Întâlnirile având ca scop cunoa şterea cerinţelor mediului de afaceri, precum şi oferirea de modele pentru construcţia unei cariere În teatru, televiziune sau cinematografie. Cel de-al doilea eveniment este Concursul "CARIERA MEA", În urma căruia vor fi premiate cu 700 de lei cele mai bune un planuri de dezvoltare personală şi profesională trimise organizatorilor până la data de 24 aprilie. La concurs se vor putea Înscrie doar participanţii selectaţi pentru Întâlnirile din cadrul evenimentului Săptămâna carierei.

Activităţi organizate În cadrul proiectului

 1. Săptămâna carierei (30 martie-3 aprilie) -Întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri
 2. Concursul de eseuri Carierea mea (premii În valoare de 700 lei)

Condiţii de eligibilitate

Candidaţii care pot aplica pentru înscrierea în grupul ţintă trebuie:
 1. să fie înmatriculaţi în anul I, II, III de studiu al secţiei în cadrul programului de studii organizat de facultate sau să fie student/ă în anul I de studiu înmatriculat/ă la unul dintre programele de masterat acreditate organizate de facultate
 2. să nu beneficieze de finanţare prin alte proiecte finanţate din Fonduri Europene pentru activităţile la care vor participa
 3. să fie cetăţean al Uniunii Europene
 4. AU PRIORITATE STUDENŢII INTEGRALIŞTI PE SEMESTRUL I, ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

Documente pentru dosarul de selecţie

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:
 1. Cerere de înscriere;
 2. Formularul de înscriere în grupul ţintă;
 3. Acord de utilizare a datelor personale;
 4. Declaraţie pe propria răspundere că nu beneficiază de dublă finanţare;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Angajament de a respecta condiţiile proiectului şi de a urma activităţile care şi revin în situaţia selectării;
 7. Copie nelegalizată după cartea de identitate;
 8. Copie nelegalizată după certificatul de naştere;
 9. Copie nelegalizată după certificat căsătorie/sentinţă divorţ definitivă (dacă este cazul);
 10. Copie nelegalizată după ultimul act de studii (se copiază şi faţa şi verso-ul diplomei);
 11. Adeverinţă de la Secretariatul Facultăţii, prin care se atestă statutul de student înmatriculat.

Formularele tip se descărcă de la adresa http://granturi.ubbcluj.ro/iuma/studenti/inscriere1.php.

OBSERVAŢII

 • documentele de completat se listează pe o singură faţă, format A4, full size; NU SE DATEAZĂ se completează cu pixul albastru şi se semnează olograf
 • documentele care se predau în copie se semnează conform cu originalul de către titular
 • copiile vor fi tot pe o singură faţă, format A4; actul de studii ultima formă de învămînt absolvită trebuie copiat în întregime (faţă - verso), dar copiile xerox trebuie făcute pe o singură faţă
 • documentele nu trebuie să fie capsate
 • documentele lipsă sau nerespectarea cerinţelor de mai sus atrage descalificarea studenţilor; de asemenea absenţa de la evenimentele SĂPTĂMÎNII CARIEREI pot atrage după sine descalificarea studenţilor din GRUPUL ŢINTĂ şi acceptarea studenţilor de pe poziţiile de rezervă

Proceduri de selecţie a dosarelor evaluate în cadrul Concursului "Cariera mea":

 • Să facă parte din grupul-tintă al proiectului cu titlul "Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri", contract POSDRU/156/1.2/G/134774.
 • Să fi participat la cel puţin o (1) întâlnire din cadrul "Săptămânii Carierei" organizate pentru studenţi.
 • Să respecte condiţiile de redactare (titlu, date de identificare a autorului, tipul şi dimensiunea fontului, numărul maxim de pagini, structura, siglele

PERIOADA DE ÎNSCRIERE A STUDENţILOR (RESPECTIV PREDAREA DOSARELOR COMPLETE DE ÎNSCRIERE): 23-27 martie 2015.

PREDARE DOSARE DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

 • Asist.drd. Ivona VÎSTRAŞ : sala 12 (Centrul de Cercetare şi Creaţie în Teatru, Film şi Media "Vlad Mugur", Facultatea de Teatru şi Televiziune, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4) LUNI-VINERI: 12.00-13.00; sau
 • Asist.drd. Daniel IFTENE : sala 12 (Centrul de Cercetare şi Creaţie în Teatru, Film şi Media "Vlad Mugur", Facultatea de Teatru şi Televiziune, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 4): LUNI-VINERI: 10.00 - 12.00.

Afişarea listei cu studenţii din GRUPUL ŢINTĂ şi a rezervelor - Prin înscrierea în acest concurs, studenţii transmit, cu titlu gratuit, către Universitatea Babeş-Bolyai, drepturile de proprietate asupra eseurilor. Eseurile vor fi evaluate de o comisie formată din specialiştii invitaţi în cadrul Săptămânii carierei şi responsabilii de activitate desemnaţi pentru Facultatea de Teatru şi Televiziune. Rezultatele concursului vor fi anunţate în 27 aprilie 2015. În 27 şi 28 aprilie se pot depune contestaţiile, iar în 29 aprilie se vor anunţa rezultatele finale.