ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

ACTIVITĂŢI PROIECT

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


Organizarea de întâlniri între personalul implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare din cadrul UBB şi membri ai partenerilor sociali în educaţie. Într-o perioadă de 12 luni facultăţile, din cadrul universităţii vor organiza minimum o întâlnire sub forma unui focus grup între mediul academic şi cel de afaceri pentru un program de studii (nivel licenţă sau master). În urma acestor întâlniri, pe baza propunerilor şi strategiilor formulate se vor compatibiliza 21 de programe de studii universitare în conformitate cu cerinţele pieţei muncii.

Organizarea "Săptămânii carierei" pentru studenţi. Într-un interval de 12 luni, fiecare facultate din cadrul UBB va organiza un eveniment denumit "Săptămâna carierei" În care studenţii se vor Întâlni, pe parcursul unei săptămâni, cu mai mulţi reprezentanţi ai mediului de afaceri. Întâlnirile vor avea ca subiect de discuţie cariera profesionalăa viitorului absolvent din dublă perspectivă: cea a profesionistului şi cea a studentului. La finalul evenimentului, fiecare facultate va organiza un concurs cu premii destinat studenţilor, privind elaborarea unui plan de dezvoltare personală şi profesională.

Dezvoltarea şi implementarea activităţilor de formare. În acest sens, activităţile de formare adresate cadrelor didactice universitare (CDU) din grupul ţintă vor conduce la calificarea directorilor de programe de studiu şi a coordonatorilor de practică. Fiecare participant va putea opta doar pentru unul din cele 3 domenii relevante în raport cu creşterea capacităţii sistemului de învăţămât universitar de a susţine dezvolatrea societăţii bazate pe cunoaştere, şi anume: evaluator de competenţe profesionale, mentor, respectiv consilier vocaţional.

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca