ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

ECHIPA PROIECTULUI

Nr.
Crt.

Denumire post/acronim
Atributiile principale

Persoana Desemnată

Echipa de management       EXPERŢI PE TERMEN LUNG

 1.

Coordonator principal

Prof. univ. dr. Dan LAZĂR

 2.

Manager general

Conf. univ. dr. Vincenţiu VEREŞ

 3.

Responsabil Financiar

Ec. Elisabeta HORVATH

4.

Expert responsabil cu monitorizarea derulării achiziţiilor

Ec. Liliana PETREA

 5.

Consilier juridic

Jst. Monica ADI

 6.

Expert contabil

Ec. PUSOK Istvan

 7.

Asistent Manager

Mihaela BUCUR

 8.

Expert monitorizarea şi evaluarea rapoartelor lunare de activitate ale echipei

Adrian HUDREA

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca