ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Listă programe de studii desemnate în vederea compatibilizării cu nevoile mediului de afaceri local

Nr. crt.

Facultate

Program de studiu desemnat--Nivel

Nivel

Anunţ înscriere active

Anunţ înscriere -Concurs Eseuri

1.           

Istorie şi filosofie

Arhivistică

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

2.           

Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Economie generală

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

3.           

Psihologie şi Ştiinte ale Educaţiei

Psihopedagogie Specială

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

4.           

Sociologie şi Asistenţă Socială-Limba Magiară şi Limba Română

Sociologie şi Asistenţă Socială-Limba Magiară şi Limba Română

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

5.           

Drept

Drept

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

6.           

Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Evaluarea riscului şi securitatea mediului

Masterat

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

7.           

Geografie

Planificare teritorială

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

8.           

Biologie şi Geologie

Biologie

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

9.           

Chimie şi Inginerie Chimică

Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

10.           

Fizică

Fizică tehnologică

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

11.           

Matematică şi Informatică

Inginerie software Master

Masterat

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

12.           

Litere

Comunicare multilingvă şi multiculturală

Masterat

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

13.           

Studii Europene

Afaceri europene şi management de programe

Master

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

14.           

Business

Administrarea afacerilor

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

15.           

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

16.           

Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Administraţie publică

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

17.           

Teologie ortodoxă

Teologie ortodoxă pastorală

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

18.           

Teologie greco - catolică

Teologie greco-catolică pastorală

Licenţă

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

19.           

Teologie reformată

Teologie aplicată

Master

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

20.           

Teologie romano-catolică

Consiliere pastorală

Master

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

21.           

Teatru şi televiziune

Studii de teatru şi film

Anunţ înscriere

Anunţ înscriere

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca