ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

obiectivele proiectului

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


OBIECTIVUL PROIECTULUI:

I. Obiectivul general al proiectului este creştere calităţii ofertei educaţinale universitare prin adecvarea acesteia la cerinţele pieţei muncii, în vederea dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. Atingerea acestui obiectiv se poate realiza prin crearea unei punţi de legătură între cei 3 mari actori ce trebuie implicaţi în asigurarea calităţii ofertei educaţionale: studenţii, universitatea şi reprezentanţi ai mediului de afaceri. În cadrul proiectului, studenţii vor avea posibilitatea de a se întâlni cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi de a se apropia astfel mai mult de cerinţele, dar şi de oportunităţile pe care piaţa municii le oferă.
Pe de altă parte, cadrele didactice implicate în dezvolatrea de programe universitare vor beneficia de un set de programe de formare continuă în vederea dezvoltării capitalului uman şi a creşterii calităţii programelor universitare oferite studenţilor, cursuri ce pot fi multiplicate şi continuate şi după încheierea proiectului.
De asemenea, proiectul are în vedere crearea de noi reţele de colaborare şi întărirea celor existente între mediul academic şi cel de afaceri, dar şi crearea unei platforme de dialog respectiv colaborare între mediul de afaceri şi studenţi. Ca rezultat al realizăii acestor obiective se vor compatibiliza o serie de programe de studii oferite de universitate şi nevoile de pe piaţa municii din RomĊnia. Proiectul va dezvolta un sistem viabil de coordonare şi implementare a sistemului calităţii, care va funcţiona şi după terminarea finanţării proiectului şi care va contribui la îmbunătăţirea calităţii programelor universitare, în corelare cu piaţa muncii şi nevoile angajaţilor.

II. Obiective specifice ale proiectului au vizat:

  1. Implementarea de programe de formare continuă adresate cadrelor didactice universitare în vederea dezvoltării capitalului uman şi a creşterii calităţii programelor universitare oferite studenţilor La finalizarea cursurilor, membrii grupului ţintă vor fi capabili să realizeze propuneri de adaptare şi îmbunătăţire a programelor de studii, în vederea extinderii oportunităţilor de formare adresate studenţilor
  2. Creşterea compatibilităţii dintre programele de studii oferite de UBB şi nevoile de pe piaţa municii din România. În urma acestor întâlniri se va urmări formularea unor propuneri cu privire la cinţinutul curricular oferit de UBB, în vedrerea îmbunătăţirii strategiilor de colaborare dintre mediul de afaceri şi mediul academic, identificarea competenţelor specifice angajatului dintr-o organizaţie conform cerinţelor pieţei municii;
  3. Crearea unei platforme de dialog între studenţi, cadre didactice implicate în strategia curriculară, universitară şi parteneri sociali în educaţie, care să să conducă la îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri, în vederea creşterii gradului de incluziune a absolvenţilor pe piaţa muncii. Acest obiectiv va fi realizat prin organizarea unor evenimente de genul "Săptămâna carierei" pentru studenţi, în cadrul căreia studenţii vor avea ocazia de a interecţiona cu reprezentanţi ai mediului de afaceri.

Prin obiectivele asumate în cadrul acestui proiect, ne propunem să creştem calitatea ofertei educaţionale academice, în vederea corelării acesteia cu cerinţele de pe piaţa municii. Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor şi indicatorilor aferenţi AXEI PRIORITARE 1- Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere şi a DMI 1.2 Calitatea în Învăţământul Superior.

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca