ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

GRUPUL ŢINTĂ MEMBRII AI PERSONALULUI S implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare

OPIS DOSAR-MEMBRII AI PARTENERILOR SOCIALI ÎN EDUCAŢIE

Documente necesare pentru depunerea dosarelor de candidatura.

Nr. crt.

Documente de completat

1.           

Cerere de înscriere

download

2.           

Formular Grup Ţintă

download

3.           

Declaraţie prelucrare date personale

download

4.           

Declaraţie evitare dublă finanţare

download

5.           

CV Europass (semnat pe fiecare pagină)

download

6.           

Angajament

download

 

Documente care se predau în copie

7.           

Carte de Identitate

 

8.        

Certificat de naştere

 

9.        

Certificat căsătorie/sentinţă de divorţ definitivă

 

10.        

Act studii ultima formă de învăţămât absolvită (faţă-verso)

 

11.        

Adeverinţă angajat

 

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca