ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

GALERIE FOTO

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


Săptămâna Carierei pentru studenţi

Facultatea de Geografie

Facultatea de Fizică

Facultatea de Studii Europene

Facultatea de Biologie-Geografie

Facultatea de Teatru şi Televiziune

Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică

Facultatea de ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Facultatea de ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICARII

Facultatea de Psihologie

Facultatea de Istorie

Facultatea de Litere

Facultatea de Teologie Reformată

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Facultatea de Matematică şi Informatică

Facultatea de Ştiinte şi Ingineria Mediului

Facultatea de Teologie Greco-Catolică

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

Facultatea de Educatie Fizică

Facultatea de Drept© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca