ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

GRUPUL ŢINTĂ -Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare

OPIS DOSAR-PERSONAL ÎMPLICAT ÎN DEZVOLTAREA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE

Documente necesare pentru depunerea dosarelor de candidatura.

Nr. crt.

Documente de completat

1.           

Cerere de înscriere

download

2.           

Formular grup ţintă

download

3.           

Declaraţie prelucrare date personale

download

4.           

Declaraţie evitare dublă finanţare

download

5.           

CV Europass (semnat pe fiecare pagină)

download

6.           

Angajament

download

 

Documente care se predau în copie

7.           

Carte de Identitate

 

8.        

Certificat de naştere

 

9.        

Certificat căsătorie/sentinţă de divorţ definitivă

 

10.        

Act studii ultima formă de învăţămât absolvită (faţă-verso)

 

11.        

Adeverinţă angajat

 

12.        

Adeverinţă de la medicul de familie ("apt înscriere curs")

 

Indicaţii privind completarea documentelor:

 • Formularele se vor descărca, lista şi completa cu pix de culoare albastră. La final se vor semna olograf.
 • Toate documentele se vor lista numai faţă, format A4, full size.
 • Preluarea dosarelor de candidatură

  Depunerea dosarelor de candidatură se face:
  Adresă:Cluj-Napoca, Str. Republicii, nr. 37, Secretariat ID - Livia Dobrotă,
  Perioada 5-21 noiembrie 2014
  Luni-Vineri în intervalul orar 10-12 şi 14.30-15.30.

  Dosarele incomplete sau transmise pe altă cale, nu vor fi luate în considerare!!!

  © : 2014 IUMA- Cluj-Napoca