ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

REZULTATE ALE PROIECTULUI

Proiectul ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII DINTRE UNIVERSITATE ŞI MEDIUL DE AFACERI


Prezentare eveniment

DE LA STUDENT LA ANGAJAT-DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE ABSOLVENT

Data: 15 decembrie 2016


Motivaţie: "Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea ce satisface nevoile prezentului, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi." (Raport Brundtland al Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare)
În domeniul software nevoia de persoane cu calificare transdiciplinară (informatică, economie, domenii socio-umane) este din ce în ce mai acută, fapt confirmat de rezultatele cercetărilor în domeniu. Prin urmare, este nevoie de un efort susţinut pentru a construi pun ţi solide de legătură Între universitate şi mediul de afaceri, în care părţile implicate (angajatori, viitori angajaţi, formatori) să se cunoască mai bine şi să lucreze Împreună pentru a facilita tranziţia de la mediul academic la cel profesional. Evenimentul este un preambul al unei serii de activităţi didactice realizate în tandem de practicieni şi cadre universitare în scopul de a asista şi îmbunătăţi procesul de predare/învatare şi gradul de angajabilitate al studenţilor.
Obiectiv general: crearea unui cadru de învăţare non-formală în care viitorii angajaţi să ia cunoştinţă de cerinţele profesiilor şi ale industriilor, fapt care le va facilita pregătirea profesională astfel încât alăturarea la forţa de muncă a secolului al XXI-lea să necesite cât mai puţin efort suplimentar din partea mediului de afaceri sau/şi a studentului.

Rezultatele preconizate:


Evenimentul facilitează interacţiunea directă cu angajaţi ai firmelor de software renumite pe piaţa clujeană de software oferind posibilitatea ca la final studenţii să:
 • conştientizeze diversitatea de competenţe necesare pentru locuri de muncă din domeniul IT prin adunarea de informaţii cu privire la o gamă largă de posibilităţi de a-şi crea o carieră în domeniul productie de software cu caracter transdisciplinar: economic, medical, socio-umanist, etc.;
 • înţeleagă legătura dintre facultate şi muncă şi să identifice posibile interese de carieră;
 • cunoască opiniile managementului companiilor relativ la modalităţile de lucru, politica de personal, valorile şi filozofia firmelor de software,
 • aplice şi dezvolte abilităţi de a interacţiona cu profesionişti din domeniul IT;
 • înveţe care sunt abilităţile de comunicare şi sociale necesare unui angajat într-un mediu profesional;
 • demareze procesul de pregătire a unui plan de acţiune personal pentru a obţine educaţia şi aptitudinile necesare integrării în cariera dorită;
 • se implice mai mult în activităţile de la cursuri, în ţelegând legătura dintre mediul academic şi profesie şi beneficiile pe care le pot obţine astfel;
 • înţeleagă legătura dintre facultate şi muncă concomitent să identifice posibile interese personale vis-a-vis de cariera lor.
Participanţi:
 • Reprezentanţi ai mediului de afaceri: IQUEST, Paddy Power and Betfair, EVOZON, AROBS Transilvania Software.
 • Reprezentanţi ai UBB-FSEGA-Informatică Economică;
 • Publicţintă: studenţi şi profesori din UBB
 • Poze:Eveniment De la Student la Angajat

© : 2014 IUMA- Cluj-Napoca