ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Concursul De Eseuri--STUDENŢI

Documente necesare pentru Concursul de Eseuri

Nr. crt.

Documente de completat

1.           

Cerere de înscriere

download

2.           

Anunţ înscriere- Concurs Eseuri

link

           

       

       

           

       

       

           

       

       

           

       

       

           

       

       

Indicaţii privind completarea documentelor:

  • Formularele se vor descărca, lista şi completa cu pix de culoare albastră. La final se vor semna olograf.
  • Toate documentele se vor lista numai faţă, format A4, full size.
  • © : 2014 IUMA- Cluj-Napoca