ÎMBUNĂTĂŢIREA INTERACŢIUNII UNIVERSITĂŢII CU MEDIUL DE AFACERI

POSDRU/156/1.2/G/134774

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

GRUPUL ŢINTĂ -STUDENŢI

OPIS DOSAR--STUDENŢI

Documente necesare pentru depunerea dosarelor de candidatura.

Nr. crt.

Documente de completat

1.           

Cerere de înscriere

download

2.           

Formular grup ţintă

download

3.           

Declaraţie prelucrare date personale

download

4.           

Declaraţie evitare dublă finanţare

download

5.           

CV Europass (semnat pe fiecare pagină)

download

6.           

Angajament

download

7.           

Acord Voluntariat

download

 

Documente care se predau în copie

7.           

Carte de Identitate

 

8.        

Certificat de naştere

 

9.        

Certificat căsătorie/sentinţă de divorţ definitivă

 

10.        

Act studii ultima formă de învăţămât absolvită (faţă-verso)

 

11.        

Adeverinţă de student

 

Indicaţii privind completarea documentelor:

  • Formularele se vor descărca, lista şi completa cu pix de culoare albastră. La final se vor semna olograf.
  • Toate documentele se vor lista numai faţă, format A4, full size.
  • © : 2014 IUMA- Cluj-Napoca